Przedsiębiorcy z Izby zapraszają – Ad. Media Consulting – Koncert z okazji 70-lecia Akcji Wisła | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie