Praktycznie o finansowaniu innowacji w firmie – spotkanie informacyjne | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie