Praktyczne seminarium biznesowe nt. – możliwości biznesowe dla polskich firm na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie