Praktyczne pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (obecnie ABI) – dwudniowe szkolenie | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie