PPK – na jakie obowiązki powinni przygotować się pracodawcy? Spotkanie informacyjne | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie