Oktoberfest 2017 w Kowalu | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie