Od projektu budowlanego do spółki GmbH w Niemczech – DYŻUR EKSPERTA | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie