Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym – stan obecny i zmiany od 25 maja 2018 roku – szkolenie | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie