Legalne zatrudnienie cudzoziemców na sezon 2018/2019 – praktyczne spotkanie | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie