Kultura dla Biznesu- Koncert Stanisława Soyki | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie