Kolacja w Park Caffe – Spotkanie Klubu Kobiet | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie