Kierowanie zespołem (jak znaleźć i utrzymać pracownika) – warsztaty | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie