Jak zawierać optymalne kontrakty z krajami UE na przykładzie kontraktu z Niemcami – szkolenie | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie