Bezpłatne szkolenie z Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie