Konsultacja PFR w sprawie Tarczy Finansowej 2.0 | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Szanowni Państwo!
W dniu 26 listopada br. Polski Fundusz Rozwoju opublikował założenia programu Tarczy Finansowej 2.0, w którym ujmuje zaledwie 38 branż. Jesteśmy świadomi, że przedsiębiorcy codziennie ponoszą straty z powodu epidemii i niektórych działań podyktowanych względami bezpieczeństwa sanitarnego. Jednak są to nie tylko firmy branż zakwalifikowanych przez PFR do II edycji Tarczy Finansowej, ale także wiele branż i firm z nimi współpracujących, co tworzy znacznie dłuższy łańcuch zależności. Uważamy, że rozwiązaniem najbardziej optymalnym i właściwym powinno być ujęcie wszystkich branż bez zbędnego różnicowania które z powodu pandemii COVID-19 utraciły dochody wg poniższych trzech poziomu spadku: 30 %, 50 %, 70 %. I o takie rozwiązanie w pierwszej kolejności będziemy apelować do Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego oraz wszystkich frakcji politycznych. W drugiej kolejności chcemy ująć branże które najbardziej ucierpiały z powodu wprowadzonych ograniczeń.
Polski Fundusz Rozwoju dopuszcza jeszcze wprowadzanie zmian w projekcie. Dlatego prosimy o PILNE przesłanie Państwa konstruktywnych opinii i propozycji w ramach konsultacji nad Tarczą Finansową 2.0. Wnioski oraz propozycje branż według PKD prosimy przesyłać mailowa na adres koszalin@izba.info.
Jeśli zaistnieje taka potrzeba w najbliższych dniach przygotujemy spotkanie online w celu wspólnej dyskusji nad tym problemem. Liczymy na Państwa głos!
Obecnie proponowane kody PKD wchodzące do Tarczy Finansowej PFR 2.0:
49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów
74.20.Z – Działalność fotograficzna
77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.A – Działalność agentów turystycznych
79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
79.11.B – Działalność pośredników turystycznych
79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D – Działalność paramedyczna
90.01 Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny
90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z – Działalność muzeów
93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
                                                          / – / Roman Biłas

                                                       Prezes
                                    Północnej Izby Gospodarczej
                                                   w Koszalinie