Szanowni Państwo, 

Pomorski rynek pracy w ostatnich latach silnie ewoluował, na co wpływ miały lokalne inwestycje zagraniczne, ujemna demografia, a także odpływ specjalistów za granicę i do innych ośrodków miejskich. W regionie zaczęło brakować nie tylko specjalistów i rzemieślników, ale również pracowników biurowych, produkcyjnych i fizycznych. W rezultacie, zarządzanie zasobami ludzkimi, a zwłaszcza rekrutacja, utrzymanie i rozwój kadr, stały się dziś głównymi bolączkami pracodawców, którzy coraz mocniej konkurują ze sobą walcząc o wartościowych pracowników.

Szukając rozwiązania dla tych problemów Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie wraz z partnerami i sponsorami podjęła działania zaradcze w formie organizowanego po raz trzeci konkursu na Pracodawcę Roku. Celem konkursu jest promowanie Pomorza jako regionu oferującego miejsca pracy w konkretnych przedsiębiorstwach, gwarantującym pracownikom sukces zawodowy i rozwój kariery.

Dlaczego warto wziąć udział w tym wydarzeniu?

Laury naszego plebiscytu są doskonałą wskazówką dla osób poszukujących pracy. Tytuł „Pracodawcy Roku” jest gwarancją rzetelności przedsiębiorstwa dla szukających stałego zatrudnienia na godnych warunkach, podnosi rangę przedsiębiorstwa na rynku pracy i jest magnesem silnie przyciągającym najlepsze kadry.

Ponadto, chcemy docenić firmy, które w swojej codziennej pracy kierują się zasadami etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu. Szczególnie zależy nam by firmy godne naśladowania wyszły z cienia i budowały markę gospodarczą naszego regionu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 15 września 2019 roku.

Ze względu na różnorodność i skalę problemów, związanych z dziedziną zarządzania kadrami w przedsiębiorstwach, pracodawcy będą oceniani w poniższych kategoriach:

Kategorie związane z wielkością zatrudnienia

I kategoria – mikroprzedsiębiorstwa (do 10 osób)

II kategoria – przedsiębiorstwa małe (do 50 osób)

III kategoria – przedsiębiorstwa średnie (do 250 osób)

IV kategoria przedsiębiorstwa duże (powyżej 250 osób)

 

Kategoria jakościowa

V kategoria – społeczna odpowiedzialność biznesu – firma aktywna lokalnie oraz wykazująca dbałość o środowisko w którym działa.

VI kategoria – Manager Roku 2019 – wybór Rady Oddziału Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie

Gala

Ukoronowaniem plebiscytu będzie Gala Przedsiębiorców w dniu 5 października 2019 w Koszalinie podczas której, nastąpi wręczenie statuetek „Pracodawca Roku Pomorza 2019” najlepszym pracodawcom w regionie. Oczy pomorskiego biznesu skierowane będą w stronę zwycięzców, a swoją obecnością zaszczycą nas znamienici goście oraz przedstawiciele lokalnych władz i instytucji.

Zgłoszenia przyjmuje Pani Dominika Wiśniewska z Biura Izby na adres e-mail: dw@izba.info. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Panią Dominiką pod nr telefonu 94-341-10-83 lub  tel. kom. 733-837-300.

                                                 Z poważaniem

                           Roman Biłas
Prezes Północnej Izby Gospodarczej
w Koszalinie  

Fot. Ogłoszenie III Konkursu Pracodawca Roku Pomorza 2019

Konferencja prasowa Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie z edycji 2018 – Materiał KoszalinInfo TV