Komunikat o sprawozdaniach finansowych | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie
Informujemy, że w aktualnym stanie prawnym podatnicy:
• podatku PIT obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego,
• podatku CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przekazują sprawozdanie finansowe Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej wyłącznie
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Należy tego dokonać za pośrednictwem dedykowanej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe (dostępnej na stronie internetowej: e-sprawozdania.mf.gov.pl),
bądź własnych systemów informatycznych z wykorzystaniem interfejsu programistycznego API udostępnionego przez Ministerstwo Finansów.
Natomiast jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przesyłają e-sprawozdania wyłącznie do Krajowego Rejestru Sądowego.
Należy to zrobić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości na stronie internetowej: ekrs.ms.gov.pl.
Ważne!
W związku z epidemią COVID-19 w 2020 r. zostały wydłużone o 3 miesiące terminy sporządzania
i zatwierdzania sprawozdań finansowych składanych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
Dlatego terminy złożenia sprawozdania za rok obrotowy 2019, który jest równy kalendarzowemu, przypadły na:
• 31 lipca 2020 r. – w przypadku osób fizycznych, które prowadzą księgi rachunkowe,
• 10 października 2020 r. – w przypadku podatników CIT, którzy nie są wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS (10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania),
• 15 października 2020 r. – w przypadku podmiotów wpisanych do KRS (15 dni od dnia jego zatwierdzenia).