Jednorazowa pożyczka dla Mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy

w Koszalinie informuje, że uruchamia nabór wniosków o przyznanie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Pomoc udzielana jest jednorazowo do wysokości 5.000,00 zł mikroprzedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą rozpoczętą przed dniem 1 marca 2020 r.

*mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

Szczegółowe informacje oraz dokumenty:

1. Wniosek o udzielenie pożyczki,

2. Zasady udzielania pożyczek,

3. Informacja dotycząca pożyczek

znajdują się w Aktualnościach na stronie głównej Urzędu Pracy w Koszalinie www.koszalin.praca.gov.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Instrumentów Rynku Pracy zgodnie z zamieszczonym poniżej wykazem.

Wykaz telefonów i adresów e-mail do kontaktu.

Wyszczególnienie

Stanowisko Numer telefonu

Dorota Mamcarz drp@pup.koszalin.pl Kierownik Działu 94 34 55 736

Monika Gawłowska monika.gawlowska@pup.koszalin.pl stanowisko d/s kontroli 94 34 55 725

Marzena Rudol infodrp@pup.koszalin.pl Informacja Działu Rynku Pracy 94 34 55 726

Marta Krysztofiak marta.k@pup.koszalin.pl Prace interwencyjne i roboty publiczne, refundacja składek ZUS 94 34 55 727

Elwira Trendak-Goska dotacja@pup.koszalin.pl Dotacje dla osób bezrobotnych na działalność gospodarczą 94 34 55 729

Magda Puzewicz magda.puzewicz@pup.koszalin.pl Dotacje dla osób bezrobotnych na działalność gospodarczą 94 34 55 729

Agnieszka Jaszczyszyn agnieszka.jaszczyszyn@pup.koszalin.pl Refundacja kosztów doposażenia stanowisk pracy, PFRON 94 34 55 730

Paulina Turek paulina.turek@pup.koszalin.pl Refundacja kosztów doposażenia stanowisk pracy, PFRON 94 34 55 730

Zofia Wiśniak zofia.wisniak@pup.koszalin.pl Refundacja kosztów dojazdu i zakwaterowania, bony na zasiedlenie 94 34 55 731

Agnieszka Przytarska agnieszka.przytarska@pup.koszalin.pl Staże absolwenckie 94 34 55 732

Sabina Rajkowska sabina.rajkowska@pup.koszalin.pl Staże absolwenckie 94 34 55 732