Centrum Szkoleniowo – Usługowe HERO Henryk Rogoziński | Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Od 2010 r. specjalizuję się w szkoleniach z zakresu:
 
+ obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem;
+ nowoczesny magazynier – logistyka magazynu;
+ BHP przy obsłudze wózków jezdniowych.
 
Podczas szkoleń wykorzystuję metodę aktywnych ćwiczeń, różne formy dyskusji, analizy case study. Szkolenie kompleksowo przygotowuje do pracy na stanowisku operatora wózków jezdniowych, zgodnie z programem zarejestrowanym w ODK w Mysłowicach 23/03/2018/W-P i zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie. Czas trwania i program szkolenia opracowuję zgodnie z potrzebami pracodawców i kursantów.
Moje szkolenia przynoszą wymierny efekt – mogę pochwalić się wysoką zdawalnością egzaminów przed Komisjami UDT.
Szkolenia prowadzone są w różnych częściach kraju.
 
KONCERTY, OPRAWA MUZYCZNA, EVNENTY & WARSZTATY
Muzyka i malarstwo było zawsze! Warsztaty, oprawa muzyczna i eventy doszły z czasem. Po prostu trzeba posłuchać i zobaczyć!
 
  •  warsztaty wypieku chleba;
  • kuchnia wegetariańska;
  • warsztaty muzyczne.
 

Centrum Szkoleniowo-Usługowe „HERO” Henryk Rogoziński

Koszalin

tel.: 795-587-080

608-472-735

https://www.facebook.com/C.S.U.HERO/

enri2@wp.pl